กรอบแนวคิด นโยบายในการดำเนินโครงการ

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0505/ว 74 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) แจ้งว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ขอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Guideline) และให้หน่วยงานราชการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนา ส่งเสริม และนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องและมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อก่อประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 รับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ

มติ ครม. มอบหมาย ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ ทั้งในประเด็นหลักคิด นิยาม และแนวทางการแปลงแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้พิจารณากำหนดหน่วยงานที่มีความพร้อมเพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการในระยะแรก แล้วประเมินผลการดำเนินการก่อนขยายผลการดำเนินการในระยะต่อไป


ความสำคัญของ Ethical AI

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบัน มีการพัฒนาให้มีความชาญฉลาด และมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถเอาชนะความสามารถของมนุษย์ได้ในหลายด้าน อาทิ Alpha Go ซึ่งเป็นปัญญาหประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดย Google DeepMind [1] ที่สามารถเอาชนะแชมป์โลกเกมหมากล้อมได้ในปี 2560 ระบบ Watson เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย IBM สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่าแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ [2] จนก่อให้เกิดความกังวลว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะมีโอกาศเข้ามาแทนที่งานในหลายด้านของมนุษย์ และทำให้มนุษย์ต้องตกงานในหลายสาขาอาชีพ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ

Card image cap
สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มอบรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนําแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานดีเด่น

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สดช.

มอบรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนําแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้งานดีเด่น

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
สดช. มอบรางวัลยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีการนําแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

มาประยุกต์ใช้งานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างนการแปลงแนวปฏิบัติจริยธรรม ปัญญาประดิษฐ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
กำหนดตารางจัดอบรมในจังหวัดต่างๆ

สำหรับท่านที่ลงชื่อเข้าอบรมภาคปฏิบัติไว้โปรด Login เข้าระบบ เพื่อตรวจสอบและลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
พบกับหลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ "จริยธรรมปัญญาประดิษฐ์" สำหรับทุกคน แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร เลือกได้ตามบทบาท...

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
งานกิจกรรมวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565

แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ กับการขับเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต...

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
เมื่อโจรใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์ ดูดเงินเรา

ปฏิบัติการปล้นเงินข้ามชาติจาก บัตรเดบิต และ บัตรเครดิต ของคนไทยในประเทศไทยที่มีธุรกรรม...

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
FIFA เตรียมใช้ AI ช่วยกรรมการ

ฟีฟ่า (FIFA) องค์กรที่ทำหน้าที่จัดการแข่งขันฟุตบอลรวมถึงฟุตบอลโลก เตรียมนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้...

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
นวัตกรรมเทคโนโลยีรถไร้คนขับ-รับดูแลสัตว์เลี้ยง

ซัมซุงเปิดนวัตกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใหม่ ใช้เทคโนโลยี AI เทียบเท่ากับที่ใช้ในรถไร้คนขับ ระบบนำทางแม่นยำ...

อ่านเพิ่มเติม
Card image cap
ใช้เอไอตามผู้ติดเชื้อโควิด-19

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผู้คนทั่วโลกต้องช็อกกับเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน...

อ่านเพิ่มเติม